698854777 biuro@chrs.pl

Wykładowcy


     
John Godson   Poseł na Sejm RP John Godson

Poseł John Abraham Godson jest pierwszym czarnoskórym Posłem na Sejm RP VI i VII kadencji. Pełni rolę Przewodniczącego Sejmowej Podkomisji Stałej ds. Rozwoju Technologii Internetowych, Przewodniczącego Parlamentarnego Zespołu ds. Afryki, Przewodniczącego Polsko- Nigeryjskiej Grupy Parlamentarnej, Przewodniczącego Polsko – Brytyjskiej Grupy Parlamentarnej, Wiceprzewodniczącego Łódzkiego Zespołu Parlamentarnego.

Ponadto Poseł John Godson jest także pomysłodawcą i fundatorem Instytutu Afrykańskiego promującego współpracę między Polską i Afryką. Jest również pomysłodawcą i założycielem organizacji Partnerstwo dla Łodzi, którego celem statutowym jest walka z ubóstwem w Łodzi i regionie łódzkim, a także pomysłodawcą, założycielem i prezesem Chrześcijańskiego Ruchu Społecznego, którego głównym celem jest promowanie wartości chrześcijańskich w życiu społeczno-politycznym.

John Godson ukończył studia agronomiczne w Abia State University w Nigerii, stosunki międzynarodowe w Wyższej Szkole Studiów Międzynarodowych w Łodzi, studia doktoranckie na Uniwersytecie Warszawskim (Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych) oraz studia doktoranckie na Uniwersytecie Łódzkim (Wydział Zarządzania).

Poprowadzi wykłady na temat: Wartości w polityce
     

     
Marek Staczek   Pan Marek Stączek

Doradca i trener, autor książek z zakresu wystąpień publicznych prowadzący szkolenia z wykorzystaniem doświadczenia z własnej pracy zawodowej (siedem lat pracy w międzynarodowej organizacji pozarządowej na stanowisku kierowniczym, cztery lata Członek Zarządu), właściciel firmy EdisonTeam.pl.

Specjalizuje się w doradztwie i szkoleniach z zakresu kreatywności i innowacji, komunikacji perswazyjnej oraz zarządzania personelem (umiejętności menedżerskie, motywacja, współpraca między zespołami, sesje o charakterze mediacji między zespołami).

Poprowadzi wykład na temat: Wystąpienia i debaty publiczne
     

     
    Pani Izabela Staniszewska

Zajmowała się prowadzeniem kampanii wyborczych: Stefana Niesiołowskiego ( 2005r.), Iwony Śledzińskiej – Katarasińskiej (2005r.), Pawła Frankowskiego (2005r), Renaty Nowak (2005r), Krzysztofa Kwiatkowskiego (2005r., 2007r., 2011r.), była szefem sztabu wyborczego Teresy Białeckiej – Krawczyk (2010r.).

Poprowadzi wykład na temat: Kampania wyborcza
     

     
    Pan dr Maciej Rakowski

Adwokat, adiunkt w Katedrze Powszechnej Historii Państwa i Prawa Uniwersytetu Łódzkiego, zajmuje się naukowo dziejami parlamentaryzmu, prawem wyborczym oraz historią ustroju Włoch, od 1994 r. radny Rady Miejskiej w Łodzi.

Poprowadzi wykład na temat: Prawo wyborcze do Sejmu, Senatu i organów Samorządu terytorialnego
     

     
    Pan dr Piotr Gąsiorowski

Pastor Ewangelicznego Kościoła Metodystycznego. Założyciel i dyrektor Instytutu Przywództwa w Krakowie. Krajowy przedstawiciel organizacji John Maxwell Equip. Organizator Polskiej edycji Global Leadership Summit. Autor: Publikacja na temat rozwoju przywództwa. Mówca konferencyjny.

Poprowadzi wykład na temat: Przywództwo i zarządzanie
     

     
Radoslaw Stano   Pan Radosław Stano

Trener biznesu oraz coach. Doświadczenie biznesowe zdobywał na stanowiskach managerskich oraz prowadząc własną firmę. Na co dzień organizuje szkolenia wewnątrz firm, prowadzi negocjacje handlowe na szczeblach: działy sprzedaży, średnia i wyższa kadra kierownicza. W chwili obecnej współpracuje jako doradca handlowy na Polskę w dwóch firmach z niemieckim i hiszpańskim kapitałem.

Specjalizuje się w tzw. szkoleniach miękkich m.in. z zakresu komunikacji, sprzedaży, negocjacji, motywacji etc.

Poprowadzi warsztaty z: Komunikacji społecznej
     

     
Zbigniew Zielinski   Pan Zbigniew J. Zieliński

Absolwent Aka

demii Ekonomicznej w Katowicach.  W latach 1992 – 1996 pracował dla Agencji Prasowo-Telewizyjnej „TELPRESS” w Katowicach.  W trakcie realizacji programów telewizyjnych uczestniczył w bezpośrednich spotkaniach z ówczesnymi politykami RP. W 1996 roku zainaugurował wykłady savoir-vivre’u w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Od roku 2000 prowadził także zajęcia ze studentami Śląskiej Wyższej Szkoły Zarządzania w Katowicach. W roku akademickim 2004/2005 rozpoczął wykłady w Wyższej Szkole Ekonomii i Administracji w Bytomiu. Od ponad 10 lat otwarta współpraca z agendami Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej w Gdańsku, Jeleniej Górze, Katowicach, Kielcach, Krakowie, Olsztynie, Opolu, Poznaniu, Szczecinie i Zielonej Górze. Nawiązując do dorobku ojca (radca ambasady, konsul) upowszechnia wiedzę nt. protokołu dyplomatycznego. Publikacje w prasie lokalnej i ogólnopolskiej.  Konsultacje i komentarze medialne: Dziennik Zachodni, Gazeta Wyborcza, Gazeta Krakowska, Super Express, Rzeczpospolita, Wietrzne Radio Chicago 1080 am, Polskie Radio Katowice, Polskie Radio Kraków, TVN, TVS.

Poprowadzi wykład na temat: Protokół dyplomatyczny
     

     
Paweł Biedziak   Pan Paweł Biedziak

Od lutego 2007 r. do lutego 2009 r. był zastępcą redaktora naczelnego „Super Expresu” oraz współautorem 13 filmów dokumentalnych o historii polskiej policji (Zbrodnie niedoskonałe). 2 marca 2009 roku został rzecznikiem prasowym Najwyższej Izby Kontroli. Prowadzi zajęcia z zakresu komunikacji społecznej na studiach podyplomowych Public Relations w Wyższej Szkole Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera, oraz w Wyższej Szkole Teologiczno-Społecznej. Laureat nagrody Łeb PR 2007 przyznawanej przez Polskie Stowarzyszenie Public Relations, członek Akademii Ekspertów PR.

Poprowadzi wykład na temat: Public Relations
     

     
Szymon Hołownia   Pan Szymon Hołownia

W latach 1997–2000 był redaktorem działu kultury „Gazety Wyborczej”. Publikował w „Kulturze Popularnej”, „Machinie”, „Przewodniku Katolickim”, „Tygodniku Powszechnym”, „Więzi”. W latach 2006–2012 był publicystą „Newsweek Polska”.  Od września 2012 do kwietnia 2013 był felietonistą tygodnika „Wprost”,a od maja 2013 jest dziennikarzem „Rzeczpospolitej”. Był dyrektorem programowym stacji telewizyjnej Religia.tv” W stacji tej prowadził etyczny talk-show Między sklepami, Bóg w wielkim mieście, a  także Ludzie na walizkach. Od września 2007 prowadzi przegląd prasy w Dzień Dobry TVN. Od 2008 roku współprowadzi w telewizji TVN talent-show Mam talent!.

W kwietniu 2013 roku założył fundację Kasisi, która pomaga w prowadzeniu domu dla osieroconych i chorych dzieci w Zambii.