698854777 biuro@chrs.pl

Ostatni zjazd I edycji Szkoły Polityczno-Społecznej Johna Godsona


28.06.2014r. odbyły się ostatnie zajęcia w ramach I edycji Szkoły Polityczno-Społecznej Johna Godsona. Zajęcia poświęcone protokołowi  dyplomatycznemu prowadził Pan Zbigniew J. Zieliński.

Na zakończenie zajęć, słuchacze Szkoły wzięli udział w zajęciach praktycznych – lunchu dyplomatycznym, prowadzonym przez Pana Zbigniewa J. Zielińskiego.

Ostatnim punktem spotkania było absolutorium, podczas którego wręczono wszystkim słuchaczom polskie flagi oraz dyplomy potwierdzające ukończenie Szkoły Polityczno-Społecznej Johna Godsona