698854777 biuro@chrs.pl

Nawiązanie współpracy z Wyższą Szkołą Teologiczno-Społeczną w Warszawie


Mamy wielki zaszczy poinformować Państwa, że Szkoła Polityczno-Społeczna Johna Godsona nawiązała współpracę z Wyższą Szkołą Teologiczno-Społeczną w Warszawie.

Dziś podczas spotkania Prezesa ChRS, Posła Johna Godsona z Retorem Wyższej Szkoły Teologiczno-Społecznej w Warszawie, Piotrem Nowakiem, ustalone zostały warunki współpracy.

Dzięki temu każdy student SPS otrzyma:

  • Dyplom ukończenia Szkoły Polityczno-Społecznej Johna Godsona z podpisem Posła Johna Godsona,
  • Dyplom ukończenia Studium Dyplomowego w Wyższej Szkole Teologiczno-Społecznej

Nawiązanie wspólpracy