698854777 biuro@chrs.pl

Zarząd ChRS

 
  John Abraham Godson: Prezes
   
Poseł John Godson Poseł John Godson urodził się w Nigerii i w 1993 r. osiedlił się w Polsce i od tego czasu bierze czynny udział w życiu politycznym, naukowym i społecznym naszego kraju. John Godson ukończył studia agronomiczne w Abia State University w Nigerii, stosunki międzynarodowe w Wyższej Szkole Studiów Międzynarodowych w Łodzi, studia doktoranckie na Uniwersytecie Warszawskim (Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych) oraz studia doktoranckie na Uniwersytecie Łódzkim (Wydział Zarządzania). Poseł John Abraham Godson jest pierwszym czarnoskórym Posłem na Sejm RP VI i VII kadencji. John Godson jest jednym z założycieli partii Polska Razem Jarosława Gowina. Poseł Godson Pełni rolę Przewodniczącego Sejmowej Podkomisji Stałej ds. Rozwoju Technologii Internetowych, Przewodniczącego Parlamentarnego Zespołu ds. Afryki, Przewodniczącego Polsko- Nigeryjskiej Grupy Parlamentarnej, Przewodniczącego Polsko – Brytyjskiej Grupy Parlamentarnej, Wiceprzewodniczącego Łódzkiego Zespołu Parlamentarnego.

Ponadto Poseł John Godson jest także pomysłodawcą i fundatorem Instytutu Afrykańskiego promującego współpracę między Polską i Afryką. Jest również pomysłodawcą i założycielem organizacji Partnerstwo dla Łodzi, którego celem statutowym jest walka z ubóstwem w Łodzi i regionie łódzkim. Poseł John Godson jest Prezesem Fundacji Chrześcijański Ruch Społeczny. Wraz z żoną Anetą i 4 dzieci mieszkają w Łodzi.
         
Rafał Tryścień: Sekretarz generalny   Małgorzata Nowak: Członek zarządu
         
Tryscien   Małgorzata Nowa
Ukończył socjologię i filozofię na Uniwersytecie Łódzkim. Od początku studiów do ich zakończenia związany z łódzkim Niezależnym Zrzeszeniem Studentów. Redaktor naczelny Akademickiego Portalu Informacyjnego www.student.lodz.pl.   Absolwentka Zarządzania i marketingu. Kierownik Działu Sprzedaży. Zaangażowana w działalność społeczną i charytatywną. Radna Rady Powiatu Tomaszowskiego w latach 2010 -2014. Członek Powiatowej Rady Działalności Pożytku Pożytku Publicznego. Razem z mężem Piotrem, dwoma synami mieszka w Tomaszowie Mazowieckim.
         
         
Katarzyna Janicka: Dyrektor wykonawczy   Małgorzata Bielecka: Koord. Szkoły Polityczno-Społecznej Johna Godsona
         
Katarzyna Janicka   Małgorzata Bielecka
Absolwentka Państwowego Studium Stenotypii I Języków Obcych – kierunek Finanse I Rozliczenia Międzynarodowe – 1987r. W latach 1989-2008 przebywała w Stanach Zjednoczonych gdzie od 1994 roku była czynnie zaangażowana w budowanie polskich i międzynarodowych społeczności chrześcijańskich.

W latach 2000-2004 była jednym z założycieli i liderów Polskiego Centrum Chrześcijańskiego, które jako organizacja non profit w czynny sposób promowało wartości chrześcijańskie wśród polonii amrykańskiej w Philadelphii. W latach 2004-2008 założyciel i lider Misji Chrześcijańskiej działającej wśród Polaków i Czechów w Merchantville, NJ.

Od 2008 roku mieszka w Warszawie, gdzie prowadzi własną działalność gospodarczą zajmującą się dietetyką, wizażem profesjonalnym, stylizacją i kreowaniem wizerunku.
  Absolwentka Politechniki Warszawskiej Wydziału Geodezji i Kartografii oraz podyplomowych studiów Szkoły Głównej Handlowej Akademii Umiejętności Menadżerskich. W okresie 2000 -2004 członek zarządu, prezes stowarzyszenia Geoida – Stowarzyszenie Studentów Wydziału Geodezji I Kartografii PW w tym samym czasie pełniła funkcję parlamentarzysty, członka Komisji Zagranicznej oraz Finansowo – Gospodarczej w Samorządzie Studentów Politechniki Warszawskiej. Przez ostatnie lata pracowała w szwedzkiej firmie na stanowisku Business Support Managera. Obecnie prowadzi rodzinną firmę eventowo – szkoleniową Holy Innocents.