698854777 biuro@chrs.pl

Rada duszpasterska


   
Andrzej Nędzusiak Bp. Andrzej Nędzusiak: Przewodniczący
Zwierzchnik (Prezbiter Naczelny) Kościoła Bożego w Chrystusie od 1997 r. Pastor Zboru “Dom Boży” w Warszawie, Kościoła Bożego w Chrystusie. Od 2006 r. Przewodniczący Rady Krajowej Aliansu Ewangelicznego w RP. Współprzewodniczący Komisji Wspólnej Przedstawicieli Rządu Rzeczypospolitej Polskiej i Aliansu Ewangelicznego.

Absolwent Wydziału Matematyki Uniwersytetu Warszawskiego, kilka lat nauczyciel akademicki Uniwersytetu Warszawskiego. Członek zespołu przywódczego Ruchu „Polska dla Jezusa”. Jeden z organizatorów Światowego Dnia Modlitwy od 2006 do 2011 roku w Warszawie
   
Henryk Wieja Dr Henryk Wieja
Założyciel i Dyrektor Zarządu Chrześcijańskiej Fundacji Życie i Misja (ChFŻiM). Lider Chrześcijańskiej Wspólnoty Życie i Misja. Z zawodu jest lekarzem. Prowadzi szkolenia, seminaria, wykłady na temat duchowego wzrostu, pełnego zdrowia, małżeństwa, silnej rodziny i skutecznej pomocy w sytuacjach kryzysowych. Jest autorem książek: „Tajemnice pełnego zdrowia”, „Bóg, którego potrzebujemy”, „Moc błogosławieństwa ojca” oraz audiobooka pod tym samym tytułem. Jest współautorem podręczników „Jak skutecznie pomagać innym” oraz książki „Małżeństwo, o jakim marzymy”. Regularnie publikuje w kwartalniku „Nasze Inspiracje”. Założył Ośrod­ek Me­dy­cy­ny Pre­wen­cyj­nej i Opie­ki Kom­plek­so­wej w Ustroniu.
   
Marek Kamiński Bp. dr Marek Kamiński
Od roku 2008 biskup Kościoła Zielonoświątkowego w Polsce, doktor nauk teologicznych. W latach 1983-1989 studiował na Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. Pastor zboru w Koszalinie w latach 1990-2011. Inicjator i współzałożyciel międzynarodowej akcji o nazwie „Braterstwo Ponad Granicami”, krzewiącej współpracę Kościołów zielonoświątkowych na Białorusi, Litwie oraz w państwach zachodnich. W 2011 r. uzyskał w ChAT stopień doktora nauk teologicznych. Jest wykładowcą Warszawskiego Seminarium Teologicznego.  Marek Kamiński jest autorem książki pt. „Kościół Zielonoświątkowy w Polsce w latach 1988-2008: Studium historyczno-ustrojowe.” Ma żonę Ewę i dwóch synów.
   
Roman Trzciński ks. prałat Roman Trzciński
Urodził się 27 marca 1949r. w Pruszkowie. Sakramentu chrztu św. udzielił ks. Jan Twardowski. Święcenia kapłańskie przyjął z rąk Kard. Wyszyńskiego w 1973r. Od 1976r. zaangażował się w Ruch Światło-Życie jako moderator. W lipcu 1977r. doświadczył wylania Ducha Świętego na oazie. Od 1992r. posługuje ewangelizacyjnie w mediach katolickich. W latach 1991-1996 był proboszczem w Urlach i na Targówku. Od 1997r. jest duszpasterzem akademickim na Ochocie. W 1998r. założył wspólnotę ewangelizacyjną "Woda Życia". W 2011r. otrzymał godność Prałata honorowego Jego Świątobliwości
   
Edward Ćwiercz Edward Ćwiercz
Edward Ćwierz jest członkiem Zespołu Apostolskiego Kościoła Wieczernik w Kielcach, jak i również współzałożycielem tego Kościoła. Równocześnie pełni funkcję pastora-seniora Kościoła  “Namiot Dawida” w Warszawie. Nosi w sercu pragnienie duchowej przemiany narodu, tak dalece, wejdzie on  w swoje przeznaczenie.” Jest mężem jednej żony, Kazimiery, ojcem czwórki dzieci i dziadkiem dla czwórki wnucząt.
   
Andrzej Bajenski Bp. Andrzej Bajenski
Urodzony 2 sierpnia 1954 roku w Warszawie. Pastor, naczelny prezbiter Kościoła Chrystusowego w RP, absolwent Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie i Hope International University w Fullerton w Kalifornii. W latach 1981–2004 pastor przełożony Społeczności Chrześcijańskiej w Warszawie. Od roku 2001 prezbiter naczelny Kościoła Chrystusowego w RP. Założyciel i dyrektor Centrum Rozwoju Kościoła „ProEcclesia”.

Wykładał homiletykę oraz naukę o kościele w Warszawskim Seminarium Teologicznym. Współzałożyciel i Członek Rady Krajowej Aliansu Ewangelicznego w RP. Od 1975 roku żonaty z Urszulą, ma dwoje dorosłych dzieci i trzech wnuków.