698854777 biuro@chrs.pl

Fundacja Chrześcijański Ruch Społeczny – ChRS


ChRS – Chrześcijański Ruch Społeczny to fundacja, której założycielem jest Poseł na Sejm RP, John Abraham Godson.  Głównym celem ChRSu jest propagowanie wartości chrześcijańskich w życiu publicznym. Do podstawowych zadań fundacji należy propagowanie postaw chrześcijańskich, mających swoje źródło w Piśmie Świętym, w życiu publicznym i społecznym, promowanie postaw sprzyjających rozwojowi społeczeństwa obywatelskiego oraz zachęcanie do współtworzenia odpowiedzialnego społeczeństwa.

Członkowie ChRS chcą tego dokonywać poprzez monitorowanie i badanie opinii publicznej, przygotowywanie ekspertyz, wydawanie opinii, prowadzenia badań naukowych, szerzenie działalności humanitarnej, szkolenia czy też tworzenie szkoły. Innymi słowy, nowopowstała fundacja ma za zadanie spełniać rolę thinktanku oraz będzie zajmować się przygotowywaniem przyszłych przywódców do szeroko rozumianego życia publicznego, a szczególnie, życia politycznego.

- ChRS to swego rodzaju odpowiedź na potrzeby czasu, odpowiedź na potrzeby społeczeństwa, które potrzebuje wyrazistych liderów, o jasnych poglądach – mówi założyciel Fundacji John Godson. Poprzez ChRS chcemy przygotowywać się do odpowiedzialnego, rzetelnego, a przede wszystkim efektywnego budowania naszego kraju.  Najbardziej interesuje nas udział w życiu politycznym, do  którego chrześcijanie są szczególnie powołani – światłość potrzebna jest tam, gdzie jest najciemniej – dodaje John Godson.